Všetky ponuky

denná praktická sestra – asistent / oddelenie klinickej onkológie

Lokalita
Oddelenie klinickej onkológie
Nástup
ihneď
Mzda
od 1108,40 €

Pracovisko: Východoslovenský onkologický ústav, a .s.

Východoslovenský onkologický ústav, a .s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru zdravotníckeho pracovníka – praktická sestra – asistent na plný úväzok. Nástup možný ihneď.

Pracovná pozícia: oddelenie klinickej onkológie  – denná sestra

Mzdové ohodnotenie  základná mzda

Praktická sestra – asistent na výkon odborných pracovných činností: od 1108,40 €

Iné zvýhodnenie:

13. plat

Možnosť refundácie stabilizačného príspevku

DDS – príplatok zamestnávateľa na sporenie v zmysle KZ

Rozdelenie ostatku SF v zmysle kolektívnej zmluvy

Pohyblivá pravidelná mesačná čiastka k základnej mzde

Výkonnostná zložka mzdy

Príplatok za prostredie v zmysle KZ

5 dní dovolenky naviac

Možnosť stravovania sa v závodnej jedálni, s príspevkom  zamestnávateľa a príspevkom zo sociálneho fondu

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

personalne@vou.sk+ 421 55 6135 109

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.