Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie

V rámci rozvoja bio-psycho-sociálneho prístupu v medicíne poskytuje VOÚ, a.s. svojim pacientom aj služby ambulancie klinickej psychológie.

Jej cieľom je pomôcť pacientom zmierniť mnohé sprievodné ťažkosti, ktoré prináša onkologické ochorenie a zvýšiť tak jeho psychickú pohodu v tomto náročnom životnom období.

Ponúkané služby:

– krízová intervencia –  pomoc pacientovi pri spracovaní náhle vzniknutej záťažovej situácie, poskytuje priestor pre prežívanie a spracovanie intenzívnych emócií, mobilizuje optimálne stratégie zvládania záťažovej situácie.

– klinicko-psychologická diagnostika – psychodiagnostické vyšetrenia pre rôzne účely (lekár-špecialista napr. neurológ, psychiater, sociálna poisťovňa a pod.)

– psychoterapeutická starostlivosť počas celej liečby i po nej – podporná psychoterapia,  nácvik relaxačných techník a  rôzne projektívne psychoterapeutické intervencie, ktorých cieľom zvýšenie psychickej odolnosti, zmiernenie úzkosti a depresie, zlepšenie psychickej pohody  a pod.

– klinicko- psychologické poradenstvo pre príbuzných a blízke osoby pacientov – podporná psychoterapia, mobilizovanie zdrojov na zvládnutie náročnej životnej situácie, bezpečný priestor na prejavenie a spracovanie emócií, nácvik komunikačných techník pre efektívnejšiu komunikáciu s pacientom,  sprevádzanie v procese smútenia a pod.

Poskytujeme služby aj pre samoplatcov podľa cenníka.

Objednanie sa na vyšetrenie

Do ambulancie je možné objednať sa telefonicky : +421 55 6135 119 alebo mailom na : hermanova@vou.sk

Pondelok - Piatok7:30 - 15:30
Ordinačné hodiny môžu byť obmedzené podľa konziliárnej práce na oddeleniach.
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Personál

Mgr. Hermanová Zuzana
hermanova@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.