Upozornenie: Pandemické opatrenia vo VOÚ, a.s. Viac informácií

Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie

Krízová intervencia

Pomoc pacientom pri spracovaní náhle vzniknutej záťažovej situácie, poskytuje priestor pre prežívanie a spracovanie intenzívnych emócií, mobilizuje optimálne stratégie zvládania záťažovej situácie.

Klinicko-psychologická diagnostika

Psychodiagnostické vyšetrenia pre rôzne účely (lekár-špecialista napr. neurológ, psychiater a pod.).

Psychoterapeutická starostlivosť počas celej onkologickej liečby i po nej

Podporná psychoterapia, nácvik relaxačných techník a rôzne projektívne psychoterapeutické intervencie, ktorých cieľom zvýšenie psychickej odolnosti, zmiernenie úzkosti a depresie, zlepšenie psychickej pohody a podobne.

Klinicko- psychologické poradenstvo pre príbuzných a blízke osoby pacientov

Podporná psychoterapia, mobilizovanie zdrojov na zvládnutie náročnej životnej situácie, bezpečný priestor na prejavenie a spracovanie emócií, nácvik komunikačných techník pre efektívnejšiu komunikáciu s pacientom, sprevádzanie v procese smútenia a podobone.

Objednanie sa na vyšetrenie

Ambulancia dočasne nie je v prevádzke, otvorená bude od 2.1.2023 .

Návštevné hodiny

Zákaz návštev od 28.7.2022 až do odvolania. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.