Komisie

Miesta a časy konania komisií Východoslovenského onkologického ústavu.

Komisia pre nádory hlavy a krku

Diagnózy riešené komisiou

Nádory horných hltacích a dýchacích ciest, slinných žliaz a štítnej žľazy.

Miesto

ambulancia ORL oddelenia

Čas

Štvrtok: 13.00 – 15.00 hod.

Personálne zabezpečenie
ORL MUDr. Peter Feciskanin, MPH, MUDr. Danica Stecová, MUDr. Milan Almáši, PhD.
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Jana Pisáková

Komisia pre nádory maxilofaciálnej oblasti

Diagnózy riešené komisiou

Nádory ústnej dutiny, pery a prínosových dutín

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 3

Čas

Pondelok: 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Maxilofaciálna chirurgia MUDr. Stanislav Andrejko, PhD., MUDr. Branislav Borza
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Jana Pisáková

Lymfómová komisia

Diagnózy riešené komisiou

Malígne lymfómy

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 1

Čas

každá nepárna streda - 13.00 - 14.30 hod.

Personálne zabezpečenie
Radiačná onkológia MUDr. Marek Marinčák, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Klinická onkológia MUDr. Martin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová

Mamárna komisia

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm prsníka

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 2, 4

Čas

Štvrtok 11:00 – 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Róbert Tóth, MUDr. Andrea Grešová, PhD., MUDr. Tatiana Borošová
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Andrea Cipková, MUDr. Mária Višňovská

Pľúcna komisia

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm pľúc, mezotelióm.

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 4

Čas

Pondelok – 13:00 – 15:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Pľúcne lekárstvo MUDr. Andrej Somoš, MUDr. Roman Klimčík
Hrudníková chirurgia MUDr. Marián Kudláč
Klinická onkológia MUDr. Jana Jankurová, MUDr. Dominik Šafčák, PhD.
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Natália Janíčková

Melanómová komisia – omek

Diagnózy riešené komisiou

Malígny melanóm

Miesto

ambulancia kožného lekárstva (UNLP VII. pavilón)

Čas

Streda: 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Kožné lekárstvo MUDr. Milada Kovaľová, MUDr. Henrieta Kovaľová
Plastická chirurgia MUDr. Vladimír Pastva, MUDr. Viktor Jabur
Klinická onkológia MUDr. Mária Višňovská, MUDr. Eleonóra Pihuríková

Komisia pre sarkómy

Diagnózy riešené komisiou

Sarkómy mäkkých častí, sarkómy kostí

Miesto

ambulancia klinickej onkológie na prízemí

Čas

Streda 13.00 - 14.00 hod. (každý párny týždeň)

Personálne zabezpečenie
Ortopédia MUDr. Rastislav Šepitka, MUDr. Dávid Sokol
Radiačná onkológia MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Martrin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová

Onko – urologická komisia

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm prostaty, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra a močových ciest, testikulárne nádory a karcinóm penisu

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 1

Čas

Pondelok 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Urológia MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., MUDr. Tomáš Kička
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Katarína Belánová, MUDr. Natália Janíčková
Klinická onkológia MUDr. Monika Žák, MUDr. Katarína Štefániková

Onko – gynekologická komisia

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm krčka maternice, tela maternice, karcinóm vaječníkov a karcinóm vulvy

Miesto

ambulancia gynekologického oddelenia

Čas

Utorok 11:00 - 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Marcel Lupták
Radiačná onkológia MUDr. Katarína Belánová, MUDr. Marek Marinčák
Klinická onkológia MUDr. Renáta Šikrová, MUDr. Róbert Biel

Komisia pre nádory CNS

Diagnózy riešené komisiou

Zhubné a nezhubné nádory mozgu a miechy

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 3

Čas

Utorok 13.00 - 15.00 hod.

Personálne zabezpečenie
Neurochirurgia MUDr. Aurélia Kollová, PhD.
Radiačná onkológia MUDr. Natália Janíčková, MUDr. Katarína Belánová, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Klinická onkológia MUDr. Dominik Šafčák, PhD.
Rádiológia MUDr. Lýdia Frigová

Komisia pre nádory štítnej žľazy

Diagnózy riešené komisiou

Nádory štítnej žľazy a prištítnych teliesok

Miesto

endokrinologická ambulancia INMM, ambulancia oddelenia ORL VOÚ, a.s.

Čas

Streda 13:00 – 14:30 hod.

Personálne zabezpečenie
Nukleárna medicína MUDr. Viktória Cápová, MUDr. Alžbeta Fedáková
ORL MUDr. Dana Stecová, MUDr. Milan Almaši, PhD., MUDr. Peter Feciskanin, MPH
Klinická onkológia MUDr. Martin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová
Radiačná onkológia MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Spinálna onkologická jednotka

Diagnózy riešené komisiou

Metastázy solídnych zhubných nádorov v chrbtici

Miesto

Spinálna onkologická jednotka nemá pravidelné stretnutia a funguje na základe osobnej komunikácie podľa klinickej situácie

Čas

Personálne zabezpečenie
Neurochirurgia MUDr. Rastislav Grega, MUDr. Jana Kendeová, MUDr. František Pataky
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Rádiológia MUDr. Lýdia Frigová, MUDr. Zdena Lehotská

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.