Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Odbor klinického skúšania

Odbor klinického skúšania

Vo VOÚ, a.s. je od roku 2019 zriadený Odbor klinického skúšania, ktorý je organizačne začlenený pod úsek medicínskeho riaditeľa.

V náplni odboru je zabezpečovanie administratívnych podkladov a príprava žiadostí o povolenie klinického skúšania liekov na ŠÚKL a Etickú komisiu VOÚ, a s. . Koordinátori klinického skúšania pracujú s EudraCT databázou, s eCRF, v spolupráci s právnikom VOÚ zabezpečujú právne posúdenie zmlúv o klinickom skúšaní a v koordinácii s ekonomickým úsekom pracujú na schvaľovaní študijného rozpočtu a na kontrole platieb. Dohliadajú na monitoring realizovaných klinických štúdií. Vykonávajú ročné správy o stave klinického skúšania, hlásenia DSUR, SAE, SUSAR a súhrnné správy z klinických skúšaní.

Klinické skúšania prebiehajú prevažne v špecializáciách onkológie a radiačnej onkológie. Disponujeme bohatými skúsenosťami s realizáciou mnohých komerčných i akademických klinických štúdií.

Zoznam aktívnych klinických štúdií, vykonávaných vo VOU, a.s.:
https://www.noisk.sk/lekar/vyskum-a-vyvoj/klinicke-skusania
https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania

Lokalizácia

Pavilón A, suterén, č. dverí 10 004

Personál

RNDr. Koperdáková Jana, PhD.
koperdakova@vou.sk
MVDr. Fecková Miroslava, PhD.
feckova@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.