Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Anestéziológia a intenzívna medicína je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestetickú a intenzívnu starostlivosť. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti.

Samostatné oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) vo VOÚ, a.s. vzniklo v roku 2008, odvtedy trvale zabezpečuje odbornú úroveň a dostupnosť odborných činností – bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej i neoperačnej povahy a starostlivosť o pacientov v kritickom stave.

Intenzívna starostlivosť

Intenzívna starostlivosť sa poskytuje na lôžkovej časti oddelenia a vzhľadom na poslanie a charakter ústavu ide takmer výlučne o onkologických pacientov, resp. pacientov liečených v našom ústave:

 • starostlivosť o pacientov v kritickom stave,
 • starostlivosť o pacientov u ktorých došlo alebo u ktorých hrozí zlyhanie niektorej zo základných životných funkcií,
 • pooperačná starostlivosť pacientom po radikálnych operačných výkonoch (na ORL a onkogynekologickom oddelení).

V rámci intenzívnej starostlivosti poskytujeme:

 • umelú pľúcnu ventiláciu (invazívnu i neinvazívnu) s použitím najnovších ventilačných režimov
 • vysokofrekvenčnú ventiláciu
 • možnosť invazívneho i neinvazívneho monitorovania vybraných hemodynamických parametrov
 • USG asistovanú / kontrolovanú kanyláciu centrálnych žíl, vrátane z periférie zavádzaných centrálnych katétrov (PICC)

Anesteziologická starostlivosť

Anesteziologická starostlivosť, teda zabezpečenie bezbolestného vykonávania diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy sa poskytuje na operačných a diagnostických častiach ústavu (operačné sály ORL oddelenia, operačné sály gynekologického oddelenia, brachyterapia, rádioterapia, CT, MR).

V rámci anesteziologickej činnosti poskytujeme:

 • celkovú anestéziu, vrátane monitorovanie anestetických plynov
 • regionálnu anestéziu (epidurálnu, spinálnu) u vybraných výkonov
 • zaistenie dýchacich ciest u pacientov so sťaženou intubáciou (aj pomocou fibrobronchoskopu, videolaryngoskopu)
 • prítomnosť anestéziológa a monitorovanie pacienta (stand-by) počas operačného / diagnostického výkonu iného lekára vo vybraných indikáciách
 • anestézia u detí pri rádioterapii.

V rámci ambulancie OAIM:

 • predanestetické vyšetrenia pred operačnými / diagnostickými výkonmi v celkovej / regionálnej anestézii (zhodnotenie stavu pacienta, určenie stupňa rizika podľa ASA, navrhnutie potrebnej predoperačnej prípravy či ďalších doplňujúcich vyšetrení, navrhnutie anesteziologického postupu)
 • konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia a ambulancie ústavu
 • USG asistovanú / kontrolovanú kanyláciu centrálnych žíl, vrátane z periférie zavádzaných centrálnych katétrov (PICC) na dlhodobú liečbu onkologických pacientov vo vybraných indikáciách
 • ošetrovanie dlhodobo zavedených centrálnych venóznych katétrov;
 • O rozsahu vyšetrení dostanú pacienti písomnú informáciu na príslušnej odbornej ambulancii ústavu;

V rámci ambulancie chronickej bolesti:

 • liečba chronickej a chronickej nádorovej bolesti za pomoci farmakoterapie, infúznej liečby, regionálnych techník, TENS;

Objednanie na vyšetrenie

Ambulacia OAIM

Pacienti prichádzajú v ordinačných hodinách pondelok – piatok 8:00 – 15:00 bez objednávania po odoslaní z príslušnej ambulancie ústavu s výmenným lístkom a výsledkom interného predoperačného vyšetrenia spolu s výsledkami laboratórnych a RTG či USG vyšetrení (ak boli vykonané), ktoré nesmú byť staršie ako 14 dní.

Zoznam doporučených predoperačných odberov (pre všeobecného lekára) k internému a anestéziologickému vyšetreniu (okrem výsledku testovania na COVID-19 – v zmysle aktuálne platného „Klinického protokolu indikácií testovania SARS-CoV-2:

 • vnútorné prostredie: glykémia, urea, celkový bilirubín, AST, ALT, celkové bielkoviny, Na, K, CL, kreatinín, AMS
 • KO
 • PT, APTT, fibrinogén
 • KS+Rh

Ak chodievate na pravidelné kontroly k iným odborným lekárom (kardiológ, diabetológ, neurológ, hematológ, angiológ,  pneumológ,imunológ a pod.) pre rôzne chronické ochorenia, je potrebné priniesť aj čerstvé kontrolné vyšetrenie s odporúčaním prípadnej predoperačnej prípravy či úpravy doterajšej chronickej liečby pred plánovanou operáciou v celkovej anestézii.

Predanestetické vyšetrenie bude vykonané na anestéziologickej ambulancii na 3. poschodí pavilónu A v dobe ordinačných hodín
pondelok – piatok 8:00 – 15:00 (najneskôr 1 deň a max. 7 dní pred plánovaným termínom operácie).

Ambulancia chronickej bolesti (Algeziologická ambulancia)

Pacienti prichádzajú v ordinačných hodinách utorok a štvrtok 8:00 – 15:00, po telefonickom objednaní na čísle +421 55/613 56 11 s výmenným lístkom od odosielajúceho lekára a kompletnou zdravotnou dokumentáciou týkajúcou sa základného ochorenia, ktoré viedlo k chronickej bolesti.

Ambulancie

Ambulancie sú situované na 3. poschodí pavilónu A.

Kontakty

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok8:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

Objednávanie pacientov: +421 55/613 56 11

Ordinačné hodiny

Utorok a Štvrtok8:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Lôžkové oddelenie

Lôžková časť OAIM je umiestnená na 3. poschodí pavilónu A.

Telefón: +421 55/613 56 21

Pri predpokladaných prekladoch po operáciách dostanú pacienti informácie na príslušných základných oddeleniach ústavu.

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.