Sponzori

Ďakujeme sponzorom za poskytnuté finančné a vecné dary. Okrem vyššie uvedených sponzorov Východoslovenský onkologický ústav, a.s. obdržal dary aj od mnohých fyzických osôb, ktoré vyslovili želanie ostať v anonymite.

Všetkým sponzorom patrí naša vďaka, nakoľko svojím darom prispeli k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení.

 • AMGEN Switzerland AG Slovakia, o.z., Bratislava
 • Astra Zeneca AB, o.z., Bratislava
 • Britol-Myers Squibb Export S.A., org. Zložka, Bratislava
 • CSC Pharmaceutical Handels GmbH. o. z.,  Bratislava
 • EBEWE Pharma GesmbH.,  o.z., Bratislava
 • Eli Lilly (SUISSE) S.A., Bratislava
 • Fecupral, Veľký Šariš
 • GlaxoSmithKline s.r.o., Bratislava
 • Hoffmann-La Roche Ltd.,o.z., Bratislava
 • Johnson&Johnson, s.r.o., Bratislava
 • LEK d.d., o.z., Bratislava
 • Liga proti rakovine, Bratislava, pobočka Košice
 • Med-Art, s.r.o., Malý Šariš
 • MERCK Pharm k.s., Bratislava
 • Nadácia-solidarita-východ, Košice
 • Nadácia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach, Košice
 • Novartis, s.r.o., Bratislava
 • Obec Obišovce, Obecný úrad, Obišovce
 • PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Bratislava
 • Pierre Fabre Medicament, s.r.o., o.z.,  Bratislava
 • PLIVA, s. r. o., Bratislava
 • PROFIMED s.r.o., Sady nad Torysou
 • Quintiles GesmbH, o.z., Bratislava
 • Roche Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Sanofi – Aventis Pharma Slovakia, s.r.o.,  Bratislava
 • Sanofi-Synthelabo Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Schering-Plough East AG, Bratislava
 • Sideria – Istota, združená zdravotná poisťovňa,  pobočka Košice
 • Slovak Strategic Awareness Bereau, Bratislava
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Slovenský investičný holding, a. s., Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava
 • Spoločná zdravotná poisťovňa, Bratislava
 • Firma Ján Šofranko – Nápoje, Široké
 • Tatra banka, a. s., Košice
 • Nadácia U. S. Steel Košice
 • U. S. Steel Košice
 • Východoslovenská energetika, a. s., Košice
 • Združenie Feman, Košice
 • Primátor mesta Košice
 • Železničné stavby, a.s. Košice

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.