Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Centrum ambulantnej chemoterapie

Centrum ambulantnej chemoterapie

Podávanie chemoterapie, infúzna terapia a biologická liečba.

Centrum ambulantnej chemoterapie poskytuje a zabezpečuje:

  • podávanie cytostatík, hormonálnu liečbu, imunoterapiu a cielenú biologickú liečbu intravenózne, subkutánne, intraabdominálne,perorálne, pričom sa v liečbe používajú cytostatiká, monoklonálne protilátky, inhibítory angiogenézy, ako aj postupy génovej liečby
  • systémovú liečbu aplikovanú buď samostatne alebo v kombinácií s rádioterapiou
  • podávanie krvných derivátov (Ery masa, trombocytárny koncentrát, plazma, albumín)
  • odber krvi a iného biologického materiálu (na biologické, hematologické, sérologické , genetické a iné vyšetrenia)
  • odľahčujúce abdominálne punkcie
  • dispenzarizáciu onkologických pacientov po chemoterapii
  • konzíliá pre iné oddelenia klinickej onkológie v iných regiónoch
  • pracuje pri výučbe lekárov a sestier pri ďalšom zvyšovaní kvalifikácie v indikovaní a podávaní chemoterapie, imunoterapie a hormonálnej liečby
  • odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľských štandardov.

Kontakt

+421 55/613 54 24 – Janka Fedorcová, staničná sestra
+421 55/613 54 17 – infúzna sála
chemoterapia@vou.sk

Ordinačné hodiny a lokalizácia

Dni v týždniOdberyChemoterapia, infúzna terapia, biologická liečba
Pondelok7:00 - 9:0008:00 – 15:00
Utorok - Piatok7:00 - 9:0008:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.