Ambulancie

Oddelenie klinickej onkológie

Ambulancie sú situované na 3. poschodí v hlavnej budove.

Kontakty

sestra: Janka Fedorcová
Tel. č. sestra: 055/ 6135 424
Tel. č. infúzna sála: 055/ 6135 417
Email: chemoterapia@vou.sk

Ordinačné hodiny

Dni v týždniOdberyChemoterapia, infúzna terapia, biologická liečba
Pondelok7:00 - 9:0008:00 – 15:00
Utorok - Piatok7:00 - 9:0008:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Monika Žák

sestra: Bc. Jana Kováčová, Mgr. Miroslava Adamková
Tel. č. lekár: 055/ 6135 415
Tel. č. sestra: 055/ 6135 420

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 – 13:00ONKO PREDSTAVENIA
13:00 – 15:30
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 14:30
ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
09:00 – 11:00
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Renáta Šikrová

sestra: Bc. Róbert Fajer, Bc. Lenka Petraššovitšová
Tel. č. lekár: 055/ 6135 411
Tel. č. sestra: 055/ 6135 418

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 – 13:00ONKO PREDSTAVENIA
13:00 – 15:30
Utorok08:00 – 14:30ONKO-GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA
11:00 – 13:30
Streda08:00 – 14:30ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
09:00 – 11:00
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Andrea Cipková, MPH
MUDr. Eleonóra Pihúriková

sestra: Stela Jurenková, Bc. Martina Petríková
Tel. č. lekár: 055/ 6135 413
Tel. č. sestra: 055/ 6135 418

Ordinačné hodiny

Dni v týždniMUDr. Andrea Cipková, MPHMUDr. Eleonóra Pihúriková
Pondelok08:30 – 13:00
13:00 – 15:30
ONKO PREDSTAVENIA
13:00 – 15:30
ONKO PREDSTAVENIA
Utorok09:00 – 11:00
PREDNOSTENSKÁ VIZITA
Streda08:00 – 14:3010:00 – 12:00
OMeK
09:00 – 11:00
ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok09:00 – 11:00
PRIMÁRSKA VIZITA
11:00 – 13:00
MAMÁRNA KOMISIA
08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Igor Andrašina, CSc.
MUDr. Eleonóra Pihúriková

sestra: Dana Andreánska, Božena Sepešiová
Tel. č. lekár: 055/ 6135 414
Tel. č. sestra: 055/ 6135 420

Ordinačné hodiny

Dni v týždniMUDr. Igor Andrašina, CSc.MUDr. Eleonóra Pihúriková
Pondelok13:00 - 15:30
ONKO PREDSTAVENIA
08:00 - 13:00
Utorok09:00 - 11:00
PREDNOSTENSKÁ VIZITA
08:00 - 14:30
Streda08:00 - 14:3010:00 - 12:00
OMeK
09:00 - 11:00
ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok08:00 - 11:00
11:00 - 13:00
MAMÁRNA KOMISIA
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Mária Višňovská

sestra: Bc. Ivana Orgovánová, Tatiana Sieberová
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 412
Tel. č. sestra: 055/ 6135 419

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 – 13:30
13:30 – 15:30ONKO PREDSTAVENIA
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 14:30
10:00 – 12:00OMeK
Štvrtok08:00 – 14:30
11:00 – 13:00MAMÁRNA KOMISIA
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

OŠETRENIE PICC sestra: Bc. Michaela Hrubjaková
sestra: Bc. Lucia Trochová

Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 515
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514

Ordinačné hodiny

Pondelok09:00 – 11:30Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov
Utorok07:30 – 10:30Ošetrenie PICC
10:30 – 13:00MUDr. Janíčková Natália – kontroly
13:00 – 15:30Ošetrenie PICC
Streda09:30 – 11:30Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov
Štvrtok09:00 – 12:00
Piatok7:30 – 9:30Ošetrenie PICC
9:30 – 12:00MUDr. Janíčková Natália – kontroly
12:00 – 15:30Ošetrenie PICC
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Oddelenie radiačnej onkológie

Ambulancie sú situované na prízemí hlavnej budovy VOÚ, a.s.

Kontakty

doc. MUDr. Pavol DUBINSKÝ, PhD., MHA
MUDr. Gabriela BARILÍKOVÁ
MUDr. Daniela NADZONOVÁ

sestra: Marcela Semančíková
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 511
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA – doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Utorok9:00 – 11:00DIETETICKÁ PORADŇA
11:00 – 12:00KONTROLY – MUDr. Daniela Nadzonová
13:00 – 14:00
Streda10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA – doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Štvrtok9:00 – 11:00DIETETICKÁ PORADŇA
11:00 – 12:00KONTROLY – MUDr. Gabriela Barilíková
Piatok8:00 – 12:00KONTROLY – doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Marián FRÍVALDSKÝ, MPH

sestra: Emília Kováčová
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 513
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
Utorok8:00 – 12:00KONTROLY
Streda10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
SARKÓMOVÁ KOMISIA – párny týždeň
13:00 – 14:00
Štvrtok11:00 – 13:00MAMÁRNA KOMISIA – podľa rozpisu
Piatok8:00 – 12:00KONTROLY
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

KONZILIÁRNA AMBULANCIA
MUDr. Gabriela Barilíková
MUDr. Katarína Belánová
MUDr. Natália Janíčková
MUDr. Daniela Bérešová

Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 549
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok8:00 - 10:00KONTROLY – MUDr. Marek Marinčák

10:00 - 12:00KOMISIA PRE NÁDORY MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI – MUDr. Gabriela Barilíková
13:00 - 15:00KONTROLY – MUDr. Marek Marinčák
Utorok10:00 - 12:00KONTROLY – MUDr. Katarína Belánová
13:00 - 15:00KOMISIA PRE NÁDORY CNS
Streda8:00 - 10:00ORL KONTROLY
10:00 - 13:30GYNEKOLOGICKÉ KONTROLNÉ VYŠETRENIA – MUDr. Katarína Belánová
Štvrtok8:00 - 11:00GYNEKOLOGICKÉ KONTROLNÉ VYŠETRENIA – MUDr. Daniela Bérešová
11:00 - 13:00KONTROLY – MUDr. Natália Janíčková
Piatok8:30 - 10:00KONTROLY – MUDr. Marek Marinčák
10:00 - 12:00KONTROLY – MUDr. Katarína Belánová
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Iveta PRIATELOVÁ

sestra: Nada Vrátná
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 512
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok10:00 - 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
13:00 - 15:00PĽÚCNA KOMISIA
Utorok8:00 – 12:00KONTROLY
Streda10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
Štvrtok11:00 – 13:00MAMÁRNA KOMISIA – podľa rozpisu
Piatok8:00 – 12:00KONTROLY
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

KONZILIÁRNA AMBULANCIA
MUDr. Natália Janíčková

Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 515
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok9:30 - 11:30MULTIDISCIPLINÁRNE KONZULTÁCIE A
VYŠETRENIA NOVÝCH PACIENTOV
Utorok10:30 - 13:00KONTROLY – MUDr. Natália Janíčková
Streda9:30 - 11:30MULTIDISCIPLINÁRNE KONZULTÁCIE A
VYŠETRENIA NOVÝCH PACIENTOV
Štvrtok9:00 – 13:00Doc. MUDr. Mária Wagnerová CSc.
Predsedníčka Etickej komisie
13:00 – 14:30LYMFÓMOVÁ KOMISIA
Piatok9:30 – 12:00KONTROLY – MUDr. Natália Janíčková
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Gynekologické oddelenie

Ambulancie sú situované na prízemí hlavnej budovy VOÚ. Evidencia pacientok gynekologickej ambulancie, pavilón B, prízemie, 055/6135 211

Kontakty

Lekár podľa rozpisu.

Tel. č. ambulancia: +421 55 6135 212

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok07:00 – 07:30odber krvi
07:30 – 10:00príjem pacientok na operáciu
10:00 – 14:00gynekologické vyšetrenia
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

Tel. č. ambulancia: +421 55 6135 213

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 - 13:00Gynekologická ambulancia
Lekár: MUDr. Róbert Tóth, PhD.
Sestra: Bc. Anežka Gernešiová
Utorok11:00 - 14:00


12:00 - 14:30
Onkogynekologická komisia
Lekár: MUDr. Marcel Lupták
Sestra: Viktória Ječová
Gynekologická konziliárna ambulancia
Lekár: MUDr. Tóth Gabriel
Sestra: Bc. Anežka Gernešiová
Streda08:00 - 14:00Prsníková poradňa
Lekár: MUDr. Andrea Grešová, PhD.
Sestra: Helena Maťašová
Štvrtok10:00 - 14:00Dispenzárna poradňa
Lekár: MUDr. Ing. Peter Krajňák
Sestra: Viktória Ječová
Piatok08:00 - 14:00Prsníková poradňa
Lekár: MUDr. Tatiana Borošová, PhD.
Sestra: Viktória Ječová
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Gabriel Tóth
MUDr. Daniela Bérešová
MUDr. Tatiana Borošová, PhD.
MUDr. Andrea Grešová, PhD.
MUDr. Ing. Peter Krajňák
MUDr. Jana Látal Valigurová
MUDr. Kristína Lojová
MUDr. Marcel Lupták
MUDr. Ingrida Luptáková
MUDr. Róbert Tóth, PhD.

Tel. č. ambulancia: +421 55 6135 435
Tel. č.  objednanie na +421 55 6135 211

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok07:45 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Otorinolaryngologické oddelenie – ORL

Ambulancia je situovaná na 2. poschodí pavilónu A.

Kontakty

Ambulancia: +421 55 6135 311

Ordinačné hodiny

Pondelok8:00 - 14:00
Utorok8:00 - 14:00
Streda8:00 - 14:00
Štvrtok8:00 - 14:00
Piatok8:00 - 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ambulancie sú situované na 3. poschodí pavilónu A.

Kontakty

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok8:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

Objednávanie pacientov: +421 55/613 56 11

Ordinačné hodiny

Utorok a Štvrtok8:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.