Na základe epidemiologickej situácie s výskytom vírusovej hepatitídy typu A ako aj respiračných ochorení platí vo VOÚ, a.s. odo dňa 05.10.2023 ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania.

Mediátor pre pacientov

Mediátor pre pacientov je osoba, ktorá je oprávnená prijímať vaše sťažnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Mediátor: PhDr. Ľuba Palková, PhD., MPH

Spôsoby podávania podnetov

  • E-mailom – mediator@vou.sk
  • Osobne u zodpovednej osoby
  • Písomne – poštová schránka, umiestnená na prízemí pri kávomate, vchod A, Hlavný pavilón

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.