Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie vykonáva široké spektrum diagnostických výkonov s využitím moderných zobrazovacích metód. Vykonávame aj špecializované intervenčné procedúry, odbery tkanív z anatomicky náročných oblastí. Rozsah činnosti oddelenia vychádza predovšetkým z potrieb onkologického ústavu.

Pracovisko je plne digitalizované a je napojené na systém T3C ktorý umožňuje zdieľanie a zasielanie obrazovej dokumentácie medzi nemocnicami na Slovensku a v Česku. Pracovisko využíva na archiváciu obrazovej dokumentácie digitálny systém PACS (Picture Archiving and Communication System).

Oddelenie má v plnom rozsahu zmluvy so zdravotníckymi poisťovňami. V prípade samoplatcov sa riadime oficiálnym cenníkom jednotlivých výkonov, uvedených na webovej stránke Východoslovenského onkologického ústavu.

Pracoviská

Pracovisko počítačovej tomografie (CT)

Pracovisko počítačovej tomografie (CT)

Zobraziť pracovisko
Ultrasonografické pracovisko

Ultrasonografické pracovisko

Ultrazvuková diagnostika.

Zobraziť pracovisko
Mamodiagnostické pracovisko

Mamodiagnostické pracovisko

Röntgenové a ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.

Zobraziť pracovisko
Skiagrafické pracovisko

Skiagrafické pracovisko

Röntgenové diagnostika.

Zobraziť pracovisko

Personál

MUDr. Šmirják Peter, MHA
Primár
smirjak@vou.sk
Bialoboková Iveta
Úsekový rádiogický technik
bialobokova@vou.sk

MUDr. Boržíková Zuzana
borzikova@vou.sk
MUDr. Gálová Beáta
galova@vou.sk
MUDr. Smotrilová Mária
smotrilova@vou.sk
MUDr. Tokárová Ingrid
tokarova@vou.sk
MUDr. Vaľovský Ľubomír
valovsky@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.