Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Skiagrafické pracovisko

Skiagrafické pracovisko

Röntgenové diagnostika.

Na RTG prístroji sa bežne snímkujú hrudné orgány, hlavne pľúca, bruchá, chrbtice, kosti končatín, lebky z indikácie špecialistov, ale aj obvodných či závodných lekárov.

Náš plne digitalizovaný RTG prístroj je napojený na PACS (Picture Archiving and Communication System).

Vykonávame

  • RTG vyšetrenie brušných orgánov, pľúc, prínosových dutín a celého skeletu.
  • Špeciálne projekcie podľa požiadavky indikujúceho lekára.

Objednanie sa na vyšetrenie

Na vyšetrenie je potrebná žiadanka od všeobecného alebo odborného lekára.

Bez objednania – na vyšetrenie môžete prísť počas celej pracovnej doby. Zaregistrujte sa na evidencii RTG.

Vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu ani úpravu stravy.

Lokalizácia a pracovná doba

Pracovisko sa nachádza v prízemnej budove v 2. pavilóne oproti hlavnej budove VOÚ.

Pondelok7:30 - 15:00
Utorok - Piatok7:30 - 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.