Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Nemocničná lekáreň VITAE

Nemocničná lekáreň VITAE

Nemocničná lekáreň VITAE poskytuje lekárenskú starostlivosť pre všetky oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu a.s. Pôsobí ako školiace pracovisko pre budúcich farmaceutov a farmaceutických laborantov.

Hlavné činnosti lekárne:

  • Výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu, ich uchovávanie, skladovanie pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov, ako aj pre širokú verejnosť
  • Vykonávanie individuálnej prípravy liekov podľa predpisu na recepty a žiadanky
  • Príprava parenterálnych liekov s obsahom cytostatika za aseptických podmienok pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov
  • Overovanie pravosti liekov pri ich výdaji
  • Podieľanie sa na optimalizácii farmakoterapie, sledovaní nežiaducich účinkov liekov, racionálnom a ekonomickom predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok
  • Pravidelne vykonávanie kontrolnej činnosti na oddeleniach a ambulanciách so zameraním na správne zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami a ich uchovávanie
  • Konzultačná, informačná a edukačná činnosť o liekoch a zdravotníckych pomôckach
  • Zabezpečovanie likvidácie vyradených liekov na základe vnútornej smernice o odpadoch a v spolupráci so ŠÚKL
  • Podieľanie sa na klinickom skúšaní liekov

Lokalizácia a pracovná doba

Nemocničnú lekáreň VITAE nájdete na prízemí v priestoroch hlavnej budovy.
Telefonický kontakt lekárne: +421 55 6135 712

Pondelok - Piatok7:30 - 15:30

Personál

Mgr. Suchá Jana
Vedúci farmaceut
sucha@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.