Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Otorinolaryngologické  oddelenie – ORL

Otorinolaryngologické oddelenie – ORL

Oddelenie otorinolaryngológie – ORL (a chirurgie hlavy a krku) poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom predovšetkým s onkologickými, ale aj neonkologickými ochoreniami nosa, prinosových dutín, dutiny ústnej, hltana, hrtana, slinných žliaz, štítnej žľazy, prištítnych teliesok a krku, ktorá zahŕňa diagnostiku, chirurgickú liečbu a následný dispenzár pacientov s onkologickými aj neonkologickými ochoreniami v oblasti hlavy a krku, ako aj diagnostiku a liečbu neodkladných stavov so zaistením dýchania, zastavením krvácania, ošetrením úrazov a akútnych zápalových ochorení v oblasti hlavy a krku. Pracovisko má nepretržitú prevádzku a zabezpečuje ústavnú pohotovostnú službu v odbore ORL.

Na pracovisku vykonávame chirurgickú liečbu nádorových aj nenádorových ochorení v oblasti hlavy a krku, endoskopické operácie nosa, prinosových dutín a slzných ciest pre zápalové aj nádorové ochorenia, mikrolaryngochirurgickú liečbu chorôb hrtana aj s použitím lasera, operácie nádorov dutiny ústnej a hltana, odstránenie podnebných mandlí, operácie na krku – chirurgia štítnej žľazy a prištítnych teliesok, operácie veľkých slinných žliaz, odstránenie lymfatických uzlín, a nádorov mäkkých tkanív krku, chirurgia nádorov hrtana – čiastočné aj úplné odstránenie hrtana, ako aj rehabilitácia hlasu po odstránení hrtana zavedením hlasovej protézy.

Pracovisko pozostáva z lôžkovej časti, ambulantnej časti časti a operačného traktu.

Lôžková časť ORL oddelenia je spolu s ambulantnou časťou umiestnená na 2. poschodí pavilónu A. Disponuje 20 lôžkami, jednou izbou s nadštandardným vybavením (samostatná toaleta, kúpeľňa, TV, chladnička) a jednou izbou so samostatnou kúpeľňou a toaletou.
Ambulantná časť pozostáva z troch ambulancií s komplexným diagnostickým vybavením (mikroskop, rigídne endoskopy, fibrolaryngoskop, videolaryngoskop), súčasťou je audiometrické pracovisko s klinickou audiometriou a tympanometriou.

Na ambulanciách sa poskytuje odborná ORL starostlivosť, konzilárne vyšetrenia pacientov v rámci VOÚ, ako aj pacientov odoslaných z iných pracovísk, špecializované odborné poradne – rinoendoskopická a onkologická, vrátane dispenzárnej starostlivosti.

V rámci ambulantnej starostlivosti vykonáva svoju činnosť ORL-ONKO komisia, ktorá v spolupráci otorinolaryngológa, klinického onkológa a radiačného onkológa stanovuje diagnostický a liečebný postup u pacientov s onkologickým ochorením hlavy a krku.

Operačný trakt s dvomi operačnými sálami pre celkovú anestéziu a jednou zákrokovou sálou pre výkony v lokálnej anestézii sa nachádza na 3. poschodí pavilónu A. Súčasťou vybavenia pracoviska je operačný mikroskop, CO2 laser, monitor hlavových nervov, endoskopická technika, harmonický skalpel, Ligasure.

Pracovisko sa podieľa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v príprave na špecializáciu v odbore otorinolaryngológia.

Objednanie sa na vyšetrenie

Na prvé vyšetrenie pacient prichádza počas ordinačných hodín s výmenným lístkom od špecialistu v spádovej ORL ambulancii, resp. od iného špecialistu a všetkou dostupnou dokumentáciou o vykonaných laboratórnych, klinických a zobrazovacích vyšetreniach.

Naliehavé prípady mimo ordinačných hodín ošetrujeme v rámci ÚPS nepretržite.

Ambulancia

Ambulancia je situovaná na 2. poschodí pavilónu A.

Kontakty

Ambulancia: +421 55 6135 311

Ordinačné hodiny

Pondelok8:00 - 14:00
Utorok8:00 - 14:00
Streda8:00 - 14:00
Štvrtok8:00 - 14:00
Piatok8:00 - 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Komisie a poradne

– ambulancia pre dispenzarizovaných pacientov s onkologickým ochorením hlavy a krku
– utorok a štvrtok 8.30 – 12.00 hod

– štvrtok 13.00 – 14.30 hod.
– určená pre pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením hlavy a krku, s recidívou nádorového ochorenia alebo po ukončení liečby pre nádorové ochorenie

Lôžkové oddelenie

Telefón: +421 55 6135 321

Hospitalizácia na ORL oddelení je zvyčajne plánovaná.

Pacient sa dostaví na plánovaný príjem medzi 8:00 – 9:00 hod. počas pracovných dní na ORL ambulanciu na 2. poschodí pavilónu A.

V mimopracovných dňoch sa pacient na plánovaný príjem dostaví medzi 8:00 – 12:00 hod. na ORL oddelenie na 2. poschodí pavilónu A.

O dokumentácii a veciach potrebných k hospitalizácii je pacient vopred informovaný pri objednaní na hospitalizáciu na ORL ambulancii ústne aj informačným tlačivom.

Pri prijatí je potrebné predložiť interné predoperačné vyšetrenie s EKG záznamom, výsledky laboratórnych vyšetrení – vyšetrenia nesmú byť staršie ako 2 týždne.

  • Ďalšiu zdravotnú dokumentáciu s výsledkami vyšetrení, ak boli realizované
  • Lieky, ktoré pravidelne užíva (diabetici inzulín + inzulínové pero, ak používajú), na celú predpokladanú dĺžku hospitalizácie v originálnom balení
  • Veci osobnej potreby (príbor, pohár, hygienické potreby, toaletný papier)
  • Pacienti nesmú mať na rukách nalakované, umelé, gélové nechty!

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00.

Personál

MUDr. Feciskanin Peter, MPH
Primár
feciskanin@vou.sk
Mgr. Prekopová Stanislava
Vedúca sestra
prekopova@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.