Telefónne čísla – lekári

MUDr. Almaši Milan, PhD. Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Andrašina Igor, CSc. Klinika rádioterapie a onkológie
MUDr. Balážová Lea Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Bariliková Gabriela Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Belánová Katarína Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Bérešová Daniela Gynekologické oddelenie
MUDr. Biel Róbert, PhD., MPH Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Bocáková Jana Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Borošová Tatiana, PhD. Gynekologické oddelenie
MUDr. Boržíková Zuzana Rádiologické oddelenie
MUDr. Buľková Beáta Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Cipková Andrea, MPH Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Čabiňáková Monika Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Dančíková Tatiana Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
doc. MUDr. Dubinský Pavol, PhD., MHA Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Frívaldská Miroslava, MPH Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Frívaldský Marián, MPH Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Gálová Beáta Rádiologické oddelenie
MUDr. Grešová Andrea, PhD. Gynekologické oddelenie
MUDr. Janíčková Natália Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Jankurová Jana Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Karoľová Lenka Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Kollová Aurélia, PhD. Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Korčeková Tünde Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Kotusová Božena Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Látal Valigurová Jana Gynekologické oddelenie
MUDr. Lojová Kristína Gynekologické oddelenie
MUDr. Lupták Marcel Gynekologické oddelenie
MUDr. Luptáková Ingrida Gynekologické oddelenie
MUDr. Marinčák Marek Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Mihalik Ján, MHA, MSc. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Mihoková Slavomíra Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Nadzonová Daniela Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Pálfyová Ingrid Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Paulíková Monika, PhD. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Petriľák Martin Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Petryshynetsová Oksana Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Pihuriková Eleonóra Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Pisáková Jana Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Popik Dávid Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Priatelová Iveta Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Stecová Danica Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Šafčák Dominik, PhD. Oddelenie klinickej onkológie
Klinika rádioterapie a onkológie
MUDr. Šikrová Renáta Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Šlachtová Eva Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Šmirják Peter, MHA Rádiologické oddelenie
MUDr. Smotrilová Mária Rádiologické oddelenie
MUDr. Štefániková Katarína Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Štefková Petra Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Šteňková Petra Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Štvanová Katarína Gynekologické oddelenie
MUDr. Švec Vladimír Gynekologické oddelenie
MUDr. Tabišová Jana Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Tokárová Ingrid Rádiologické oddelenie
MUDr. Tomko Jakub Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Tomková Zuzana Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Tóth Gabriel Gynekologické oddelenie
MUDr. Tóth Róbert, PhD. Gynekologické oddelenie
MUDr. Trnovská Silvia, MPH Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Uhrincová Daniela Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Vaľovský Ľubomír Rádiologické oddelenie
MUDr. Varga Mária Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Vasiľ Jozef Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
MUDr. Vaščáková Lívia, MPH Otorinolaryngologické oddelenie – ORL
MUDr. Višňovská Mária Oddelenie klinickej onkológie
MUDr. Žák Monika Oddelenie klinickej onkológie

Informácie

Nenašli ste hľadaný kontakt?
Prepojíme vás.

+421 55 6135 111

Non-stop linka.

+421 55 6135 102

Pracovné dni 7:00 – 15:00.

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.