Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Oddelenie klinickej onkológie

Oddelenie klinickej onkológie

Oddelenie klinickej onkológie  poskytuje komplexnú onkologickú liečbu( chemoterapiu, imunoterapiu, biologickú liečbu, hormonoterapiu ) v rozsahu špecializovanej ambulantnej  aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zaoberá sa liečbou zhubných nádorov solídnych orgánov a to hlavne nádorov prsníka, pľúc, gastrointestinálneho traktu , nádorov urogenitálnych, mozgových a malígnych melanómov. Poskytuje starostlivosť aj pre pacientov s geneticky podmienenými nádormi.

O oddelení

Oddelenie klinickej onkológie úzko spolupracuje so špeciálnymi centrami pre diagnostiku nádorových ochorení, indikuje špeciálne vyšetrenia a to aj pre samoplatcov (Oncotype DX, FoundationOne, liquid biopsy, biopsia pod CT navigáciou..)

Organizuje a podieľa sa  na práci medziodborových tímov v zmysle multidisciplinárnych komisií tak, aby bola zaistená odpovedajúca diagnostická, terapeutická aj dispenzárna starostlivosť pre pacientov s nádorovými ochoreniami (mamárna, gynekologická, lymfómová, melanómová, ORL, pľúcna, sarkómová…)

Pri zložitých diagnostických a liečebných postupoch poskytuje odborné poradenstvo aj  ostatným onkologickým pracoviskám , ako aj iným odborným klinikám a oddeleniam, ktoré sa  starajú o onkologických pacientov.

Oddelenie klinickej onkológie je zároveň aj výukovým pracoviskom LF UPJŠ v Košiciach v rámci Kliniky rádioterapie a onkológie VOÚ a. s.

Je centrom pre a postgraduálnu výuku ( kurzy, semináre, pred atestačná príprava lekárov, cirkulácia lekárov a rezidentov v rámci pred atestačnej prípravy vo viacerých medicínskych odboroch).

Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti, výchove vedeckých pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Okrem štandardných  liečebných postupov v súlade s medzinárodnými odporúčaniami je na klinike realizovaná aj liečba v rámci medzinárodných klinických štúdii, ktorá bežne nie je dostupná. Onkologická klinika je medzinárodne rešpektovanou základňou pro klinické štúdie  fázy I. – III. Klinický výskum je zameraný najmä na  karcinómy prsníka, pľúc, na nádory tráviaceho traktu a na liečbu malígneho melanómu.

Centrá

Centrum ambulantnej chemoterapie

Centrum ambulantnej chemoterapie

Podávanie chemoterapie, infúzna terapia a biologická liečba.

Zobraziť pracovisko
Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie

Zobraziť pracovisko

Objednanie sa na vyšetrenie

Konziliárna ambulancia poskytuje služby pacientom so zisteným nádorovým ochorením. Konziliárnu ambulanciu môžete využiť aj a konzultáciu postupu danej onkologickej liečby.

Miesto: Prízemie, ambulancia č. 5.
Ordinačné hodiny: Pondelok a streda 9:00 – 12:00 hod.

Nie je potrebné sa telefonicky objednať.

Konziliárna ambulancia VOÚ je určená prednostne pacientom s novo zisteným nádorovým ochorením.

Konziliárna ambulancia VOÚ nie je určená na konzultáciu postupu liečby u onkologicky chorých detí, ani hematoonkologických ochorení, s výnimkou malígnych lymfómov u dospelých pacientov. Konziliárna ambulancia neposkytuje chirurgické, gynekologické, otorinolaryngologické ani rádioterapeutické konzília.

Vyšetrenie v konziliárnej ambulancii neznamená automatické prijatie pacienta na hospitalizáciu ani na ambulantnú terapiu vo VOÚ a. s.

Pacienti s diagnózou karcinómu prsníka, pľúc, s gynekologickými nádormi s malígnymi lymfómami a s malígnym melanómom sa zúčastňujú konzílií na multidisciplinárnych komisiách.

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca ZP
 • kópie všetkých dôležitých dokumentov týkajúcich sa ochorenia a liečby:
  • lekárska správa
  • histologický nález
  • operačný nález
  • nálezy z jednotlivých odborných ambulancii
  • výsledky vyšetrení ako napr. CT, MRI,RTG, usg a iné

Ambulancie

Ambulancie sú situované na 3. poschodí v hlavnej budove.

Kontakty

sestra: Janka Fedorcová
Tel. č. sestra: 055/ 6135 424
Tel. č. infúzna sála: 055/ 6135 417
Email: chemoterapia@vou.sk

Ordinačné hodiny

Dni v týždniOdberyChemoterapia, infúzna terapia, biologická liečba
Pondelok7:00 - 9:0008:00 – 15:00
Utorok - Piatok7:00 - 9:0008:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Monika Žák

sestra: Bc. Jana Kováčová, Mgr. Miroslava Adamková
Tel. č. lekár: 055/ 6135 415
Tel. č. sestra: 055/ 6135 420

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 – 13:00ONKO PREDSTAVENIA
13:00 – 15:30
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 14:30
ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
09:00 – 11:00
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Renáta Šikrová

sestra: Bc. Róbert Fajer, Bc. Lenka Petraššovitšová
Tel. č. lekár: 055/ 6135 411
Tel. č. sestra: 055/ 6135 418

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 – 13:00ONKO PREDSTAVENIA
13:00 – 15:30
Utorok08:00 – 14:30ONKO-GYNEKOLOGICKÁ KOMISIA
11:00 – 13:30
Streda08:00 – 14:30ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
09:00 – 11:00
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Andrea Cipková, MPH
MUDr. Eleonóra Pihúriková

sestra: Stela Jurenková, Bc. Martina Petríková
Tel. č. lekár: 055/ 6135 413
Tel. č. sestra: 055/ 6135 418

Ordinačné hodiny

Dni v týždniMUDr. Andrea Cipková, MPHMUDr. Eleonóra Pihúriková
Pondelok08:30 – 13:00
13:00 – 15:30
ONKO PREDSTAVENIA
13:00 – 15:30
ONKO PREDSTAVENIA
Utorok09:00 – 11:00
PREDNOSTENSKÁ VIZITA
Streda08:00 – 14:3010:00 – 12:00
OMeK
09:00 – 11:00
ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok09:00 – 11:00
PRIMÁRSKA VIZITA
11:00 – 13:00
MAMÁRNA KOMISIA
08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Igor Andrašina, CSc.
MUDr. Eleonóra Pihúriková

sestra: Dana Andreánska, Božena Sepešiová
Tel. č. lekár: 055/ 6135 414
Tel. č. sestra: 055/ 6135 420

Ordinačné hodiny

Dni v týždniMUDr. Igor Andrašina, CSc.MUDr. Eleonóra Pihúriková
Pondelok13:00 - 15:30
ONKO PREDSTAVENIA
08:00 - 13:00
Utorok09:00 - 11:00
PREDNOSTENSKÁ VIZITA
08:00 - 14:30
Streda08:00 - 14:3010:00 - 12:00
OMeK
09:00 - 11:00
ONKOLOGICKÉ KONZILÁRNE SLUŽBY
Štvrtok08:00 - 11:00
11:00 - 13:00
MAMÁRNA KOMISIA
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Mária Višňovská

sestra: Bc. Ivana Orgovánová, Tatiana Sieberová
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 412
Tel. č. sestra: 055/ 6135 419

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 – 13:30
13:30 – 15:30ONKO PREDSTAVENIA
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 14:30
10:00 – 12:00OMeK
Štvrtok08:00 – 14:30
11:00 – 13:00MAMÁRNA KOMISIA
Piatok08:00 – 14:30
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

OŠETRENIE PICC sestra: Bc. Michaela Hrubjaková
sestra: Bc. Lucia Trochová

Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 515
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514

Ordinačné hodiny

Pondelok09:00 – 11:30Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov
Utorok07:30 – 10:30Ošetrenie PICC
10:30 – 13:00MUDr. Janíčková Natália – kontroly
13:00 – 15:30Ošetrenie PICC
Streda09:30 – 11:30Konzultácie a vyšetrenie nových pacientov
Štvrtok09:00 – 12:00
Piatok7:30 – 9:30Ošetrenie PICC
9:30 – 12:00MUDr. Janíčková Natália – kontroly
12:00 – 15:30Ošetrenie PICC
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Komisie

Diagnózy riešené komisiou

Nádory horných hltacích a dýchacích ciest, slinných žliaz a štítnej žľazy.

Miesto

ambulancia ORL oddelenia

Čas

Štvrtok: 13.00 – 15.00 hod.

Personálne zabezpečenie
ORL MUDr. Peter Feciskanin, MPH, MUDr. Danica Stecová, MUDr. Milan Almáši, PhD.
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Jana Pisáková

Diagnózy riešené komisiou

Nádory ústnej dutiny, pery a prínosových dutín

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 3

Čas

Pondelok: 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Maxilofaciálna chirurgia MUDr. Stanislav Andrejko, PhD., MUDr. Branislav Borza
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Jana Pisáková

Diagnózy riešené komisiou

Malígne lymfómy

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 1

Čas

každá nepárna streda - 13.00 - 14.30 hod.

Personálne zabezpečenie
Radiačná onkológia MUDr. Marek Marinčák, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Klinická onkológia MUDr. Martin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm prsníka

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 2, 4

Čas

Štvrtok 11:00 – 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Róbert Tóth, MUDr. Andrea Grešová, PhD., MUDr. Tatiana Borošová
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Andrea Cipková, MUDr. Mária Višňovská

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm pľúc, mezotelióm.

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 4

Čas

Pondelok – 13:00 – 15:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Pľúcne lekárstvo MUDr. Andrej Somoš, MUDr. Roman Klimčík
Hrudníková chirurgia MUDr. Marián Kudláč
Klinická onkológia MUDr. Jana Jankurová, MUDr. Dominik Šafčák, PhD.
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Natália Janíčková

Diagnózy riešené komisiou

Malígny melanóm

Miesto

ambulancia kožného lekárstva (UNLP VII. pavilón)

Čas

Streda: 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Kožné lekárstvo MUDr. Milada Kovaľová, MUDr. Henrieta Kovaľová
Plastická chirurgia MUDr. Vladimír Pastva, MUDr. Viktor Jabur
Klinická onkológia MUDr. Mária Višňovská, MUDr. Eleonóra Pihuríková

Diagnózy riešené komisiou

Sarkómy mäkkých častí, sarkómy kostí

Miesto

ambulancia klinickej onkológie na prízemí

Čas

Streda 13.00 - 14.00 hod. (každý párny týždeň)

Personálne zabezpečenie
Ortopédia MUDr. Rastislav Šepitka, MUDr. Dávid Sokol
Radiačná onkológia MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Martrin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm prostaty, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra a močových ciest, testikulárne nádory a karcinóm penisu

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 1

Čas

Pondelok 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Urológia MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., MUDr. Tomáš Kička
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Katarína Belánová, MUDr. Natália Janíčková
Klinická onkológia MUDr. Monika Žák, MUDr. Katarína Štefániková

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm krčka maternice, tela maternice, karcinóm vaječníkov a karcinóm vulvy

Miesto

ambulancia gynekologického oddelenia

Čas

Utorok 11:00 - 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Marcel Lupták
Radiačná onkológia MUDr. Katarína Belánová, MUDr. Marek Marinčák
Klinická onkológia MUDr. Renáta Šikrová, MUDr. Róbert Biel

Diagnózy riešené komisiou

Nádory štítnej žľazy a prištítnych teliesok

Miesto

endokrinologická ambulancia INMM, ambulancia oddelenia ORL VOÚ, a.s.

Čas

Streda 13:00 – 14:30 hod.

Personálne zabezpečenie
Nukleárna medicína MUDr. Viktória Cápová, MUDr. Alžbeta Fedáková
ORL MUDr. Dana Stecová, MUDr. Milan Almaši, PhD., MUDr. Peter Feciskanin, MPH
Klinická onkológia MUDr. Martin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová
Radiačná onkológia MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Diagnózy riešené komisiou

Metastázy solídnych zhubných nádorov v chrbtici

Miesto

Spinálna onkologická jednotka nemá pravidelné stretnutia a funguje na základe osobnej komunikácie podľa klinickej situácie

Čas

Personálne zabezpečenie
Neurochirurgia MUDr. Rastislav Grega, MUDr. Jana Kendeová, MUDr. František Pataky
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Rádiológia MUDr. Lýdia Frigová, MUDr. Zdena Lehotská

Lôžkové oddelenie

Ak máte nejaké nejasnosti ohľadom hospitalizácie prípadne sa nemôžete dostaviť, kontaktujte sestry na Ambulancii radiačnej onkológie: +421 55 6135 514, +421 55 6135 516 , mobil. č: +421 917 133 990.

Príjem na Oddelenie klinickej onkológie je zvyčajne plánovaný.

V prípade urgentného príjmu, je potrebné sa prihlásiť na niektorom z Oddelení klinickej onkológie, pričom lekárska služba je zabezpečená nepretržite.

Na hospitalizáciu budete predvolaní telefonicky prípadne písomne.

Čas, kedy je potrebné dostaviť sa na plánovaný príjem je 8:00 – 12:00 hod. počas pracovných dní.

Na príjem je potrebné sa prihlásiť pri okienku na Ambulancii radiačnej onkológie (prízemie).

Ambulantná sestra vám vystaví príjmový lístok, na základe ktorého vám pracovníčka príjmovej kancelárií VOÚ (vedľa informátora) vystaví písomnú príjmovú dokumentáciu.

S dokumentáciou sa hláste na príjem u sestier na konkrétnom lôžkovom oddelení.

V deň prijatia na oddelenie vás službukonajúca sestra odprevadí na lekárom určenú izbu a vysvetlí vám všetky potrebné detaily.

Vo vyšetrovni vám odoberie krv na predpísané vyšetrenie, preto je vhodné, aby ste sa na príjem dostavili nalačno.

Váš ošetrujúci lekár vám určí liečebný postup.

Termín prepustenia pacienta je stanovený ošetrujúcim lekárom.

 • Platný preukaz poistenca
 • Občiansky preukaz
 • Dispenzárny preukaz ( ak vám už bol vydaný)
 • Potvrdenie o pracovnej neschopnosti( pokiaľ ste už vypísaný na PN)
 • Lieky, ktoré užívate na odporúčanie iných lekárov
 • Osobné veci, hygienické potreby
 • Povolené sú tiež mobilné telefóny, rádia, knihy, časopisy
 • všetky lekárske správy, histologické vyšetrenie a výsledky zobrazovacích vyšetrení (RTG, CT, MRI, PET, ak je to možné priniesť aj zobrazenie na CD nosiči alebo snímky)

Nenoste zo sebou cennosti ani väčší obnos peňazí (v určitých prípadoch je možné uložiť cennosti do trezora).

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00.

Oddelenie klinickej onkológie 1
Poschodie 1
Inšpekčná izba lekárov: 055/6135 429, 055/6135 715
Staničná sestra: 055/6135 431
Sestry: 055/6135 427

Oddelenie klinickej onkológie 2
Poschodie 2
Inšpekčná izba lekárov: 055/6135430, 055/6135 439
Staničná sestra: 055/6135 432
Sestry: 055/6135428

Personál

MUDr. Cipková Andrea, MPH
Primár
cipkova@vou.sk
Mgr. Zvarová Ingrida
Vedúca sestra
zvarova@vou.sk

Ing. Džunková Gabriela
Sekretariát
sekretariat.ko@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.