Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Kontakt

Kontakt

Informácie

+421 55 6135 111

Non-stop linka.

+421 55 6135 102

Pracovné dni 7:00 – 15:00.

sekretariat@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00.

Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Ako sa k nám dostanete?

Rastislavova 43
041 91 Košice

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.

Fakturačné údaje

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Rastislavova 43, 041 91 Košice
IČO: 36603350
DIČ: 2022124159
IČDPH: SK2022124159

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka č. 1371-V, oddiel: Sa

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK 14 1111 0000 0014 2503 2002
SWIFT: UNCRSKBX

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.