Na základe epidemiologickej situácie s výskytom respiračných ochorení platí vo VOÚ, a.s. odo dňa 05.10.2023 ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania.

Telefónne čísla – nezdravotnícke pracoviská

Riaditeľstvo

Generálny riaditeľ+421 55 6135 101
Sekretariát+421 55 6135 102
Informátor, vrátnica, spojovateľ+421 55 6135 111
Ekonomický riaditeľ +421 55 6135 105
Riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť+421 55 6135 205
Riaditeľ pre investičné plánovanie, rozvoj a prevádzku+421 55 6135 305
Námestnička riadieľa pre ošetrovateľstvo+421 55 6135 106
Evidencia majetku, oddelenie plánu a rozpočtu+421 55 6135 107
Právnik, Námestník riaditeľa pre styk so ZP+421 55 6135 108
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov+421 55 6135 108
Personálne oddelenie, mzdová učtáreň+421 55 6135 109
Finančná učtáreň+421 55 6135 110
Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami+421 55 6135 112
Prijímacia kancelária, pokladňa+421 55 6135 114
Prevádzkovo-obchodný úsek+421 55 6135 115
Útvar krízového riadenia+421 55 6135 116
Údržba+421 55 6135 118
IT úsek, správca siete +421 55 6135 120
Kartotéka – archív, podateľňa+421 55 6135 426
Diétna sestra+421 55 6135 515
Dokumentačná sestra+421 55 6135 700
Koordinátor pre klinické štúdie+421 55 6135 436
Koordinátor pre klinické štúdie+421 55 6135 440

Návštevné hodiny

Na základe epidemiologickej situácie s výskytom respiračných ochorení platí vo VOÚ, a.s. odo dňa 05.10.2023 ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.