Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Rádioterapia

Rádioterapia

Prístroje pre rádioterapiu (lineárny urýchľovač I, II, III, brachyterapia, RTG terapia a CT skener), sú situované v budove II. pavilónu (žltá budova oproti hlavnej budove).

Čo je potrebné vziať so sebou na ožarovanie?

  • tenký uterák, na ktorý si ľahnete pri ožarovaní,
  • papuče na prezutie pred vstupom do ožarovne,
  • kartičku poistenca, prípadne záznam o ožarovaní,
  • pomôcky k ožarovaniu, ak ste ich dostali od rádiologického technika.

Nezabudnite, že:

  • ak ste ambulantný pacient musíte počas ožarovania raz v týždni absolvovať kontrolu u svojho ošetrujúceho lekára,
  • môžete mať na koži zakreslené značky, ktoré sú dôležité pri ožarovaní, preto si ich násilne neodstraňujte,
  • pri menšom zotretí značiek, Vám ich rádiologický technik opätovne zakreslí,
  • značky si nezakresľujte sami.

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.