Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsoby podávania oznámení v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo protispoločenskej činnosti:

  • E-mailom na podanie@vou.sk
  • Osobne u zodpovednej osoby
  • Písomne – poštová schránka, umiestnená na prízemí pri kávomate, vchod A, hlavný pavilón

Zodpovedná osoba: Radoslav Grega

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.