Všetky ponuky

denná sestra / oddelenie Klinickej onkológie

Lokalita
oddelenie Klinickej onkológie
Nástup
ihneď
Mzda
od 1 211 €

Pracovisko: Východoslovenský onkologický ústav, a .s.

Východoslovenský onkologický ústav, a .s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, príjme do pracovného pomeru zdravotníckeho pracovníka – sestra na plný úväzok. Nástup možný ihneď.

Pracovná pozícia: oddelenie  klinickej onkológie/ambulantná chemoterapia  – denná sestra

Mzdové ohodnotenie ( základná mzda + navýšenie za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, ktorý je súhrnom 12-ich mesiacov) :

Sestra na výkon odborných pracovných činností: od 1211,00 €

Sestra na výkon certifikovaných pracovných činností: od 1271, 55 €

Sestra na výkon špecializovaných pracovných činností: od 1332,10 €

Sestra s pokročilou praxou : od 1392,65 €

Možnosť zvýšenia kvalifikácie špecializačným štúdiom.

Iné zvýhodnenie:

13. plat

DDS – príplatok zamestnávateľa na sporenie v zmysle KZ

Rozdelenie ostatku SF v zmysle kolektívnej zmluvy

Pohyblivá pravidelná mesačná čiastka k základnej mzde

Príplatok za prostredie v zmysle KZ

Príplatok za prax v zmysle KZ

Príplatok za zmennosť v zmysle kolektívnej zmluvy

Možnosť stravovania sa v závodnej jedálni, s príspevkom  zamestnávateľa a príspevkom zo sociálneho fondu

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka. Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 91 Košice

personalne@vou.sk, + 421 55 6135 109

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.