Všetky ponuky

lekár – špecializované pracovné činnosti / oddelenie OAIM

Lokalita
oddelenie OAIM
Nástup
ihneď
Mzda
od 3260 €/špecialista

lekár – špecializované pracovné činnosti

PRACOVISKO
oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

NÁSTUP
ihneď

MZDA
od 3260/špecialista
+ navýšenie základnej zložky mzdy za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, prijme do pracovného pomeru lekára na plný/čiastočný úväzok.


Požiadavky na zamestnanca
Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Lekár oddelenia anesteziológie a intenzívnej starostlivosti poskytuje intenzívnu a anesteziologickú starostlivosť o pacientov s onkologickým diagnózami. Pracuje v priateľskom tíme špecialistov, k dispozícii má najmodernejšie technichnické vybavenie.

Zamestnanecké výhody, benefity
13. mzda
osobné ohodnotenie
týždeň dovolenky nad rámec ZP
podpora vzdelávania  
DDS – príplatok zamestnávateľa na sporenie v zmysle KZ
rozdelenie zostatku sociálneho fondu v zmysle KZ
príplatok za prostredie v zmysle KZ
rekondičné pobyty
možnosť stravovania sa v závodnej jedálni, s príspevkom  zamestnávateľa  a príspevkom zo sociálneho fondu

Informácie o výberovom konaní
Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálny referát
Rastislavova 43, 041 91 Košice
personalne@vou.sk+421 55 6135 109

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.