Všetky ponuky

lekár – špecializované/odborné pracovné činnosti – oddelenie Klinickej onkológie

Lokalita
oddelenie Klinickej onkológie
Nástup
ihneď
Mzda
od 1956 €/absolvent od 3260 €/špecialista

lekár – špecializované pracovné činnosti
lekár – odborné pracovné činnosti

PRACOVISKO
oddelenie Klinickej onkológie

NÁSTUP
ihneď

MZDA
od 1956/absolvent od 3260/špecialista
+ navýšenie základnej zložky mzdy za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, prijme do pracovného pomeru lekára na plný úväzok.


Požiadavky na zamestnanca
Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Lekár oddelenia klinickej  poskytuje komplexnú onkologickú liečbu (chemoterapiu, imunoterapiu, biologickú liečbu, hormonoterapiu ) v rozsahu špecializovanej ambulantnej  aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pracovisko umožňuje pôsobiť  v motivovanom multidisciplinárnom kolektíve s možnosťou venovať sa aj klinickému výskumu.

Zamestnanecké výhody, benefity
13. mzda
osobné ohodnotenie
týždeň dovolenky nad rámec ZP
podpora vzdelávania
DDS – príplatok zamestnávateľa na sporenie v zmysle KZ
rozdelenie zostatku sociálneho fondu v zmysle KZ
príplatok za prostredie v zmysle KZ
rekondičné pobyty
možnosť stravovania sa v závodnej jedálni, s príspevkom  zamestnávateľa a príspevkom zo sociálneho fondu

Informácie o výberovom konaní
Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
personálny referát
Rastislavova 43, 041 91 Košice
personalne@vou.sk+421 55 6135 109

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.