Všetky ponuky

lekár – absolvent / oddelenie Klinickej onkológie

Lokalita
oddelenie Klinickej onkológie
Nástup
ihneď
Mzda
od 1 817 €

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., sídlom: Rastislavova ul. 43, 041 91 Košice, prijme do pracovného pomeru lekára na plný úväzok. Nástup možný ihneď.
Základná zložka mzdy obsadzovanej pracovnej pozície je min. 1 817 €.

Požiadavky na zamestnanca

Podmienkou je odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár, ako aj ďalšie podmienky vyžadované legislatívou pre zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so a/ životopisom, b/ písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov, a c/ dokladmi o dosiahnutom vzdelaní zasielajte, prípadne osobne doručte na adresu:

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
 personálne oddelenie
 Rastislavova 43
 041 91 Košice
personalne@vou.sk+421 55 6135 109

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.