Darujte 2 % z vašich daní našej nadácii

5. marca 2024
Darujte 2 % z vašich daní našej nadácii

Nadácia “Nadácia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach”, sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, IČO: 35 563 991, bankové spojenie: SK2411110000001361604007 (ďalej aj “nadácia” ) bola založená nadačnou listinou uzavretou týmito zakladateľmi nadácie:

  • KONEX elektro, spol. s.r.o. (IČO: 31680569)
  • GRAMED, spol. s.r.o. (IČO: 36200808)
  • Ing. Vlasta ZÁBOJOVÁ

Nadácia vznikla 29.11.2004 jej zápisom do registra nadácií. Registračné číslo: 203/Na-2002/778.

Nadácia vznikla za účelom podporovania týchto verejnoprospešných účelov:

  • poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov zdravotníckym zariadeniam
  • podpora ekonomického rozvoja a cezhraničných aktivít košického regiónu
  • podpora študentov, doktorandov, pedagogických, vedeckých pracovníkov a ostatnej odbornej verejnosti, úplná alebo čiastková, pri štúdiu, stážach, odborných pobytoch, konferenciách, pri vedecko-výskumnej práci, publikačnej a vydavateľskej činnosti
  • rozvoj vyššieho, vrátane celoživotného vzdelávania
  • ochrana zdravia
  • podpora a rozvoj vedy a vzdelávania

 

Osoby v nadácii

Správca nadácieJUDr. Radoslav Grega
Predseda správnej rady doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Člen správnej rady MUDr. Tomáš Sieber, MPH
Člen správnej radyMUDr. Igor Jenčo, MPH

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie novinky a aktuality

Od 2. 4. 2024 sú vo VOÚ povolené návštevy pacientov v dňoch streda, sobota, nedeľa v čase od 14.30 do 16.00
2. apríla 2024

Od 2. 4. 2024 sú vo VOÚ povolené návštevy pacientov v dňoch streda, sobota, nedeľa v čase od 14.30 do 16.00

Zobraziť viac
KEDY ŽENA POTREBUJE KOLPOSKOPICKÉ VYŠETRENIE<br>U ONKOGYNEKOLÓGA?
18. marca 2024

KEDY ŽENA POTREBUJE KOLPOSKOPICKÉ VYŠETRENIE
U ONKOGYNEKOLÓGA?

Zobraziť viac
Ultrasonografia v ORL a chirurgii hlavy a krku
7. februára 2024

Ultrasonografia v ORL a chirurgii hlavy a krku

Zobraziť viac
SPOLUPRÁCA S MULTIPLEXDX INTERNATIONAL
17. januára 2024

SPOLUPRÁCA S MULTIPLEXDX INTERNATIONAL

Zobraziť viac

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.