KEDY ŽENA POTREBUJE KOLPOSKOPICKÉ VYŠETRENIE
U ONKOGYNEKOLÓGA?

18. marca 2024
KEDY ŽENA POTREBUJE KOLPOSKOPICKÉ VYŠETRENIE<br>U ONKOGYNEKOLÓGA?

Kolposkopia môže zachrániť ženy pred rakovinou krčka maternice. Zároveň vďaka tomuto jednoduchému vyšetreniu môže onkogynekológ predísť zbytočnému operačnému zákroku.

Cieľom expertnej kolposkopie je posúdiť závažnosť abnormálneho cytologického nálezu krčka maternice. Onkogynekológ vie pomocou tohto vyšetrenia zistiť prítomnosť a rozsah prípadného postihnutia predrakovinovými zmenami. Na základe cieleného histologického vyšetrenia je možné určiť povahu predrakovinových zmien krčka maternice, stanoviť liečebný plán a prípadne posúdiť potrebu konizácie. Ide o operačný zákrok, pri ktorom sa odstraňuje patologické tkanivo krčka.


Vďaka kolposkopii môžeme predísť zbytočnej operácii
„Pri kolposkopii pomocou optického prístroja so zväčšovacou schopnosťou dôkladne vyšetrujeme krčok maternice. Hľadáme pri tom zmeny, ktoré by nasvedčovali, že v krčku maternice ide o predrakovinový proces. V horšom prípade môže ísť už o rakovinový proces,“ vysvetľuje MUDr. Vladimír Švec z Gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.

Kolposkopia figuruje v rozhodovacom algoritme všetkých patológii na krčku maternice. „Realizovať operačný výkon na krčku maternice bez predchádzajúceho kolposkopického vyšetrenia sa v modernej medicíne nepovažuje za správny postup,“ vysvetľuje odborník z VOÚ.

Pre koho je vyšetrenie určené
Onkocytologický ster, ktorý by ženy mali absolvovať pri pravidelných preventívnych gynekologických prehliadkach, je vyhľadávacím mechanizmom rakoviny krčka maternice. V prípade podozrivého nálezu v onkocytologickom stere gynekológ pacientku odošle na podrobnejšiu expertízu na kolposkopické vyšetrenie. „Cieľom je spresniť cytologický nález tak, aby nedochádzalo k jeho podceneniu a nežiadúcemu odkladu liečby. Zároveň sa však chceme vyhnúť zbytočným operačným výkonom, a preto toto vyšetrenie umožňuje aj predísť prípadnému nadhodnoteniu cytologického steru,“ dodáva MUDr. Švec.

Jednoduché a bezbolestné vyšetrenie
Celé vyšetrenie vrátane odberu anamnézy trvá približne 20 – 30 minút. Bolestivosť je porovnateľná s odberom cytológie u gynekológa v rámci preventívnej prehliadky. „Výhodou kolposkopie je možnosť okamžitého bioptického odberu vzorky z najviac poškodenej časti krčka maternice, pričom celý proces sa priamo kontrolujeme zrakom,“ vysvetľuje MUDr. Švec.

Výkon sa realizuje po predchádzajúcom znecitlivení krčka maternice, v ambulantnom režime. „Na základe výsledkov histologického vyšetrenia odobratej vzorky sa odporučí ďalšia liečba. Ak sa potvrdia predrakovinové zmeny, je odporučené adekvátne operačné riešenie.“

Onkologický ústav v Košiciach poskytuje komplexnú starostlivosť v manažmente podozrivých cytologických nálezov počínajúc kontrolnou cytológiou, testom na prítomnosť HPV vírusovej infekcie, HPV očkovaním, kolposkopiou s možnosťou biopsie krčka, až po realizáciu operačných výkonov na krčku maternice či maternici a následných pooperačných kontrol. To všetko v súlade s najnovšími poznatkami modernej medicíny.

Najnovšie novinky a aktuality

Od 2. 4. 2024 sú vo VOÚ povolené návštevy pacientov v dňoch streda, sobota, nedeľa v čase od 14.30 do 16.00
2. apríla 2024

Od 2. 4. 2024 sú vo VOÚ povolené návštevy pacientov v dňoch streda, sobota, nedeľa v čase od 14.30 do 16.00

Zobraziť viac
Darujte 2 % z vašich daní našej nadácii
5. marca 2024

Darujte 2 % z vašich daní našej nadácii

Zobraziť viac
Ultrasonografia v ORL a chirurgii hlavy a krku
7. februára 2024

Ultrasonografia v ORL a chirurgii hlavy a krku

Zobraziť viac
SPOLUPRÁCA S MULTIPLEXDX INTERNATIONAL
17. januára 2024

SPOLUPRÁCA S MULTIPLEXDX INTERNATIONAL

Zobraziť viac

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.