Na základe epidemiologickej situácie s výskytom vírusovej hepatitídy typu A ako aj respiračných ochorení platí vo VOÚ, a.s. odo dňa 05.10.2023 ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania.

Pacientky diagnostikujeme a operujeme miniinvazívne pomocou novej laparoskopickej veže

2. októbra 2023
Pacientky diagnostikujeme a operujeme miniinvazívne pomocou novej laparoskopickej veže

Každý chirurgický zákrok predstavuje pre človeka záťaž. Čím je operačný zásah menší, tým je hojenie rán a celková rekonvalescencia pacienta rýchlejšia. „Zvlášť to platí pri onkologických pacientoch. Ide o čas, možnosť urýchliť po operačnom zákroku ich prípadnú ďalšiu liečbu. To zvyšuje šance na potlačenie nádoru, spomalenie až zastavenie jeho rastu, a tým pádom zlepšenie zdravotného stavu či celkové uzdravenie pacienta,“ hovorí generálny riaditeľ Východoslovenského onkologického ústavu, a. s. (VOÚ) MUDr. Tomáš Sieber, MPH.

Na Gynekologické oddelenie VOÚ získali špičkovú laparoskopickú vežu s príslušenstvom v celkovej hodnote 140.000 €.  „To nám umožnilo zaviesť laparoskopickú chirurgiu, moderný miniinvazívny prístup, ktorý dopĺňa už zavedenú „klasickú“ chirurgiu,“ dodáva riaditeľ.  Onkogynekológovia používajú najmodernejšie vybavenie a techniku, spolu s najnovšími medicínskymi postupmi, ktoré vychádzajú z doporučených postupov medzinárodných onkogynekologických spoločností.

Výhody laparoskopie v porovnaní s otvorenou chirurgiou  

– skracuje dĺžku pobytu pacientiek v nemocnici
– pacientka sa rýchlejšie vráti k bežným aktivitám 
– znižuje sa počet infekcií v mieste chirurgického zákroku
– znamená menšiu pooperačnú bolesť a menšiu stratu krvi
– znižuje výskyt hlbokej žilovej trombózy, sepsy a iných pooperačných komplikácií

Rýchlejšie zotavenie onkologických pacientiek
Miniinvazívna chirurgia je už niekoľko rokov preferovaná v rôznych chirurgických odboroch, nielen v onkologickej operatíve. „Pri onkologických pacientkach urýchľuje ich zotavenie po operačnom výkone a to nám umožňuje skoršie zahájenie prípadnej ďalšej onkologickej liečby. Z pohľadu operatéra sa síce mierne predĺži operačný výkon, ale všetky ostatné benefity znamenajú prospech pre pacientky,“ konštatuje primár Gynekologického oddelenia VOÚ MUDr. Gabriel Tóth.

Miesto 6 týždňov 14 dní
Vďaka laparoskopickej veži je operácia pre pacientku komfortnejšia. „Pobyt pacientky na pooperačnom lôžku je pri využití modernej diagnostiky do 48 hodín. Následné hojenie malých rán je kratšie, s prípadným nástupom na ďalšiu liečbu do 14 dní. To sme pri klasickom operačnom výkone otvorenou metódou nedokázali dosiahnuť. Trvalo to obvykle 5 až 6 týždňov.“

Mimoriadny význam pre určenie štádia rakoviny maternice
Pre určenie štádia rakoviny maternice má mimoriadny význam stanovenie prípadného rozšírenia do lymfatických uzlín. Práve využitie laparoskopickej techniky umožňuje šetrnejší prístup pri zistení šírenia nádoru do lymfatických uzlín prostredníctvom zobrazenia a vyšetrenia tzv. sentinelovej uzliny. Sentinelová alebo strážna uzlina je prvá lymfatická uzlina, ktorá zachytáva bunky, ktoré sa šíria z miesta zhubného nádoru. Jej podrobným vyšetrením je možné u niektorých nádorových ochorení určiť rozsah ochorenia a následne zvoliť adekvátnu liečbu.

Operácia priamo v dutine maternice
Súčasťou špičkovej laparoskopickej zostavy je aj hysteroresektoskopické prístrojové a inštrumentárne vybavenie. „Umožňuje vizualizáciu a možnosť operačného výkonu priamo v dutine maternice s cieleným odberom materiálu, prípadne s  kompletným odstránením patologického tkaniva,“ vysvetľuje primár.

Moderné technológie pomáhajú aj zamestnancom
Viaceré moderné technológie, ktoré pribudli na Gynekologickom oddelení v uplynulom období, oceňujú aj sestry a zdravotnícky personál. „Je to bezpečnejšie, ľahšie sa nám s modernou technikou manipuluje. Rovnako jednoduchšia a praktickejšia je potom aj údržba týchto zariadení. Šetrí nám to čas pri práci, čo je pre nás veľmi dôležité, či už pri operačnom výkone alebo pri ďalšej liečbe a komunikácii s onkologickou pacientkou,“ hovorí vedúca sestra Gynekologického oddelenia VOÚ Mgr. Mária Vojtillová. 

Erudovaný operačný tím – ďalší benefit pre pacientky
Centralizácia onkologických gynekologických operačných výkonov v rámci Košického kraja vo VOÚ, ktoré disponuje erudovaným a skúseným operačným tímom, umožňuje poskytnúť pacientkam vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť. „Zároveň komplexnosť pohľadu na onkologickú diagnózu, od predoperačných zobrazovacích vyšetrení, cez operačný výkon, pooperačný manažment až po následnú onkologickú liečbu v rámci jedného pracoviska, má veľký benefit pre pacienta.“ uzatvára primár Tóth.

Najnovšie novinky a aktuality

ŠANCA NA PRELOMOVÚ ZMENU V DIAGNOSTIKE A LIEČBE PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA
20. októbra 2023

ŠANCA NA PRELOMOVÚ ZMENU V DIAGNOSTIKE A LIEČBE PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA

Zobraziť viac
ZÁKAZ NÁVŠTEV HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV
4. októbra 2023

ZÁKAZ NÁVŠTEV HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Zobraziť viac
Manažment pacientok s gynekologickou malignitou
8. augusta 2023

Manažment pacientok s gynekologickou malignitou

Zobraziť viac
HLASUJTE V ANKETE ZDRAVOTNÍCKYCH NOVÍN „TOP LEKÁRI SLOVENSKA“
10. júla 2023

HLASUJTE V ANKETE ZDRAVOTNÍCKYCH NOVÍN „TOP LEKÁRI SLOVENSKA“

Zobraziť viac

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.